Mən,beş qardaşdan ən kiçiyiyəm;
Dəcəl desən,deyiləm.
Sakit bir uşaq,heç deyiləm.
İki gözü,iki çeşmə biriyəm.

Mən,Anamın beş dənəsindən
Ən kiçiyi,birdənəsiyəm,
Xəyallarımda göyüzündəyəm,
Yerüzündə göz bəbəyiyəm.

Reklamlar