Bütöv aylı axşamlarda
Yerüzünə çağırıb,
Top oynayıram.
Canım istəyəndə,
Ayparasında yellənçək
Qurub yatıram.
Yarım ay olanda,
Qaranlıq yarısında
Gizlənirəm.
Dostum ayı çox sevirəm

Reklamlar