Yellənçəyi bərk yelləmə,atacan
Ağaclardakı göyərçinlər ürkür.
Sürünçəyi möhkəm tut,qardaşcan
Sevgili dostlarım,pişiklər qaçır
Qumluqda çox qaçma,anacan
Bağçamızdakı itlər çata bilmir.

Daha da çox betonlama sədrim
İnsanlar artıq nəfəs ala bilmir.

Reklamlar